İslam Birliği Platformu
İslam Birliği Platformu
İslam Birliği Platformu
Previous
Next

İslam Birliği Platformu Hakkında

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Gerçek ve somut bir İSLAM BİRLİĞİ’nin kurulmasını tavsiye, teşvik ve tahrik için 29.Mayıs.2021’de teşekkül eden Platformumuz, akademisyenler, eski Bakan ve siyasetçiler, emekli askerler, gazeteci ve yazarlar, ilahiyatçı hocalar, eğitimciler, mühendis ve iş adamlarından oluşan bir Düşünce ve Strateji Merkezidir.

 

Bu zamanın en büyük farz vazifesi, İttihad-ı İslam’dır” beyanına binaen,  Heyetimizin samimi inancı budur ki :

 

İSLAM BİRLİĞİ, ülkemizin ve İslam Âleminin iktisadi, içtimai ve askeri bütün problemlerinin çözümüdür !

 

Ülkemizin hemen çevresinde ve hususan Orta Doğu’da gelişmekte olan tehlikeli hadiseler de, İSLAM BİRLİĞİ’ne ve İSLAM BARIŞ GÜCÜ ORDUSU’na olan âcil ve kritik ihtiyacı apaçık göstermektedir.

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

 

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Hakikaten Mü’minler ancak kardeştirler, öyleyse  kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.

(Hucurat Suresi-10)

Ayetinin emrine binaen :

Bütün Ehli İmanı ve Ehli İnsafı, İSLAM BİRLİĞİ konusunda âcil ittifak, tesanüd ve işbirliğine davet ediyoruz.

Mü’min ferdler, gruplar, cemaatler, STK’lar, partiler, siyasetçiler, aydınlar, ilahiyatçılar, Seyyidler ve Mürşidler arasında hakiki, samimi dayanışma ve işbirliği ile başlayacak bir hareketin, süratle İslam Ülkeleri,  Müslüman Hükümetler ve Müslüman Halklar  arasında da samimi ittifak ve ittihada dönüşeceğine inanıyoruz.

Bu ittifak ve ittihadın getireceği kuvvet ve kudret karşısında,  hiçbir düşmanın İslam Âlemine ve Mazlum Müslümanlara bir daha saldıramayacağını biliyoruz.

Raporlarımızı ve Websitemizi dikkatle incelemenizi, başkalarına da iletmenizi,  İSLAM BİRLİĞİ ve İSLAM BARIŞ GÜCÜ ORDUSU davasına gereken bütün desteği vermenizi temenni ediyoruz.

İnşaAllah, ülkemizi ve İslam Dünyasını her türlü tehlikelerden koruyacak ve maddi-manevi terakkimizde büyük hız kazandıracak hakiki İSLAM BİRLİĞİ’nin kuruluşu için Cenab-ı Hakk’ın yardımını niyaz ediyoruz.

 

İSLAM BİRLİĞİ PLATFORMU’NUN  HEDEF VE GAYELERİ :

 

1.. İslam Dünyasının Maddi ve Manevi Gücünü çok büyük miktarda artıracak olan İttihad-ı İslam yani İslam Birliği kuruluşuna fikri ve entellektüel açıdan katkılarda bulunmak. Hükümetlere, STK ve Cemaatlere bu hedef için tavsiye raporları sunmak..

2.. İslam Ülkeleri arasında Ortak Teknolojik ve Ekonomik Projeler önermek ve metodlar sunmak..

3.. İslam Barış Gücünün  kurulması için medyada, sosyal medyada ve hükümetler İndinde neşriyat ve tanıtım yaparak, İslam Ülkelerinde kan akmasını durdurmaya ve Dünya  Barışının teminine katkıda bulunmak..

4.. İslam İşbirliği Teşkilatının bugünki az etkin halinden kurtulması ve Dünyada En Etkili kuruluşlardan biri haline gelmesi için uyarıcı neşriyat, konferans, video ve sosyal medya faaliyetleri yapmak ve tavsiye raporları hazırlamak..

5.. Müslüman ülkeler, hükümetler, STK’lar, cemaatler, tarikatler arasında işbirliği ve ittifak projelerini teşvik edici, organize edici neşriyatlar ve faaliyetler düzenlemek..

Böylece, nihai hedefte, en kısa sürede, İslam Aleminde bir İslam Birliği’ni ifade edecek “İslam Parlamentosu”nun kuruluşuna entellektüel destek vermek..

 

İSLAM BİRLİĞİ PLATFORMU

DÜŞÜNCE/STRATEJİ MERKEZİMİZİN TEMEL İLKELERİ :

 

1.. Müslümanlar arasında ittifak, ittihad ve işbirliği davasına inanmak. İNNEMEL MÜ’MİNUNE İHVETUN Ayetini  Değişmez  ilke kabul etmek..

2.. Kur’an ve Sünnet’in yani Şeriat-ı İslamiye’nin Nass ve Muhkemat esaslarına asla muhalif bir eylem veya beyanda bulunmamak..

3.. Beyin Fırtınası ve tam serbest tartışma çerçevesinde problemleri ve çözümleri analiz ederek, üyelerimizin entellektüel birikimlerinden azami derecede istifade etmek..

4.. Hiçbir mezheb ayrımı yapmadan, hiçbir cemaat, tarikat farkı gözetmeksizin, İslam Birliğine inanan her Alim, Aydın, Yazar, Siyasetçi ve Devlet Adamından, hususan, her İslam Ülkesinden tanınmış Mü’min Alim ve Mütefekkirlerden istifade etmeye çalışmak..

5.. Her siyasi görüşten, İslam Birliğine inanan kişilerin “İslam Birliği” ile alakadar yazı ve görüşlerinden istifade ve iktibas edilir. Fakat, Merkezimiz hiçbir Siyasi Partiye bağlı olmayacaktır.

İslam Birliği, İslam Kardeşliği, Kültürel, Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Projeleri dışında sair politik ve ekonomik ve güncel  konularda  yazı ve rapor neşretmez, faaliyet göstermez.  Cuma, Kandil mesajları paylaşılmaz.

6.. Platformumuz ve Düşünce Kuruluşumuzda, kararlar ve açıklamalar, nitelikli çoğunlukla yani üçte iki çoğunlukla alınır.

İslam Birliği Platformu

 

Whatsapp Cep: 0530 1447303

Email: islambirligi2013@gmail.com

www.islambirligi.org.tr

www.islambirligi.com.tr