Suriye Sünnîlik-Şiîlik-Mehmet Şevket Eygi

Suriye Sünnîlik-Şiîlik

Suriye savaşı İslam dünyasının perişan halini iyice açığa çıkardı. Müslümanlık edebiyatı yapmaya gelince mangalda kül bırakmayanlar Suriye faciasını âdil bir çözüme kavuşturma konusunda sınıfta kaldı.

 

Sünnîlerle Şiîlerin anlaşamayacakları Suriyede bir kere daha belli oldu.

 

Halifelik kurumunun ve en azından Sünnilerin biat ve itaat ettiği bir Halife bulunmamasının acı, korkunç, dehşetli manzarasını görüyoruz.

 

Suriyedeki Nuseyrî faşist diktatörlüğün meşru bir rejim olmadığı, Suriye halkının yüzde doksanını temsil etmediği, kırk küsur yıldan beri insan hakları ihlalleri ve kıyımlar yaptığı besbellidir ama Müslüman dünyası bu rejimin yerine insaflı, adaletli, çoğulcu bir düzen getirmekte birleşemedi.

 

Türkiye maalesef gün geçtikçe Suriye konusunda bir eşek arısı kovanının içine girmektedir.

 

Tarih boyunca Nuseyrilerle barışçı bir anlaşma ve çözüm olmamıştır.

 

Tunus diktatörü Zeynel Âbidin kaçtı…

 

Mısır diktatörü Mübarek devrildi…

 

Kaddafi sonuna kadar direneceğim dedi, feci şekilde öldürüldü…

 

Suriye savaşının sonu bir türlü gelmiyor.

 

Milyonlarca sürgün… Yakılmış yıkılmış şehirler… Yüz binlerce ölü… Çöken sanayi, ticaret, ziraat, iktisat…

 

Gözyaşları… Feryatlar… Kanlar… Yetimler dullar sakatlar… Hayatı kararmış Müslümanlar…

 

Zalim azınlık faşizmini devirmek için çarpışan direniş güçleri de kendi aralarında tam manasıyla anlaşamamış vaziyette.

 

Osmanlı devlet-i islamiyesine bir isti’mar=sömürge sistemi diyenler bugünkü rezalete ne isim veriyorlar acaba?

 

Suriyede bir Selahaddin, bir İmam Şamil yok mudur?

 

Osmanlının zaafları hataları olmuştur ama o devlet, halkına karşı asla bu kadar merhametsiz ve gaddar olmamıştır.

 

Suriye iç savaşı başlamadan önce bir planım vardı. Üç arkadaşımla birlikte Kilise gidecek, oradan Halebe geçecek, bir otomobil kiralayıp Suriyeyi bir güzelce gezecektik. Halep Hama Humus Şam… Müzeler, tarihî mekanlar, camiler, türbeler… Ulemadan meşayihten birkaçının elini öpecektik. Emeviye camiinde sabah namazı kılacaktık… Çevirme, yanında elma veya koyu kırmızı havuç suyu… Hamidiye kapalı çarşısındaki muhallebicide keşkül-i fukara… Halid-i Bağdadî hazretlerinin türbesini ziyaret… Muhyiddin Arabinin türbesi… Türbe civarındaki dolap kadar küçük aşureciden bir kase aşure alıp kenarda yemek…

 

Bendeniz meraklıyımdır, eskisicilerden birkaç sanat eşyası… Üzerinde balık tasvirleri olan Haleb çinileri…

 

Suriyede rejim değişmesi çok kolay olabilirdi ama İran bu konuda diretti durdu. Kan, ateş, yıkım ölüm devam ediyor. Bu kafayla biteceği de yok.

 

BOP planlarına göre Suriye de, Irak gibi parçalanacak…

 

Suriye Türkiye İran İsrail ABD AB Rusya Çin…

 

Tek bir Ümmet olamayan Müslümanlar…

 

Halifesiz Müslümanlar…

 

En azından bir kısmı vicdansız Müslümanlar…

 

Bir tek konuda, anlaşmamak konusunda kesin ittifak etmiş Müslümanlar.

 

6 Haziran 2013

 

Mehmet Şevket Eygi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir