Suriye ve İran-Mehmet ŞEVKET EYGİ

SURİYE VE İRAN

Dillerde İslam terennüm ediliyor ama gönüllerde başka şarkılar okunuyor…  Suriye Sünnîleri kırk yıldır Nuseyrî azınlığın kanlı baskısı altında eziliyor.  İran İslam Cumhuriyeti ezilen, öldürülen, hakları çiğnenen Sünnî Müslümanlardan yana değil, Nuseyrîlerden yana.

 

Müslümanlık mı?.. İşimize gelince bol bol Müslümanlık edebiyatı yaparız… İşimize gelmeyince başka şarkılar okuruz.

 

Bahreyn’de Şiîler Sünnî iktidara baş kaldırınca onları can ü gönülden destekleyenler, Suriye’de yüzde seksen Sünnî çoğunluğa destek vermiyor, kanlı ve katil zalimleri destekliyor.

 

Bu ne biçim Müslümanlıktır?

 

Bırakın Türkiye’yi… Türkiye laik ve Kemalist bir rejime sahiptir. Türkiye’nin İslamcı iktidarı bile Ankara’da Anıt-Kabir’e gidip bel eğip boyun kırmadıkça meşru olamaz.

 

İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye ile ilgili tutumu İslam’ca mıdır?

 

Esad rejiminin hiçbir zaman meşruiyeti olmamıştır.

 

Orada kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, silahsız siviller vahşice katl ediliyor.

 

Müslümanların bir kısmı, akan kanın durması için niçin çalışmıyor?

 

İslam mı daha üstün, yoksa mezhep mi?

 

Adalet ve insaf mı daha üstün, yoksa mezhep mi?

 

Niçin Suriye’de serbest seçimler yapılmasını ve halkın oylarıyla rejimin değişmesini istemiyorlar?

 

Soruyorum:

 

Nuseyrî azınlık mı daha Müslüman’dır, yoksa Sünnî çoğunluk mu?

 

İran Şiî uleması Nuseyrîleri Müslüman saymıyordu. Sonra siyasî endişelerle onları Müslüman yaptılar. Açın ciddî ansiklopedileri, ilmî araştırma kitaplarını ve Nuseyrîlik nedir okuyun.

 

Böyle bir azınlığı, Sünnî Müslümanlara tercih etmek ve onların haksızlıklarını ve zulümlerini desteklemek İslam’a, Kur’an’a, Sünnet’e, Ehl-i Beyt yoluna uygun mudur?

 

Allah bize adaleti ve insafı emretmiyor mu?

Birbirimize merhamet etmeyi emretmiyor mu?

 

Bendeniz Sünnîleri (Sünnîliği değil!) tenkit eden bir Sünnî’yim. Şiîlerin içinde, (Onlardan Şiîliği tenkit etmelerini isteyen ve bekleyen yok) kendi mezhepdaşlarının, kendi idarecilerinin hatalarını tenkit eden biri var mıdır?

 

İslam dünyasında şüpheli, tartışmalı, üzerinde tereddüt edilecek konular vardır ama Suriye’deki zulüm ve Sünnî kıyımı bunlardan değildir.

 

Şiî de olsan, Sünnî de olsan  zulme, kıyıma, haksızlığa, çoluk çocuğun vahşice öldürülmesine, kendi halkına düşman muamelesi edilmesine, yüzde seksen çoğunluğun köle durumuna düşürülmesine  karşı çıkmalısın.

 

Yazık!.. Dillerimizdeki İslam şarkıları hançerelerimizi geçip gönüllerimize inmiyor…

 

 

16 Haziran 2012

Mehmet Şevket Eygi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir