İslam Birliği Nasıl Kurulur?

İSLAM BİRLİĞİ GENEL KURULU (İSLAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ) NASIL TEŞEKKÜL EDECEK? NASIL ÇALIŞACAK? Mustafa Bilgen

İSLAM BİRLİĞİ GENEL KURULU (İSLAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ) NASIL TEŞEKKÜL EDECEK? NASIL ÇALIŞACAK? Mustafa Bilgen                                              Genel Kurulun Görev ve Yetkileri   İslâm Birliği Genel Kurulu, üye devlet, gözlemci ve özerk toplulukların Müslüman nüfuslarına göre bu Ana Sözleşmenin ekinde bulunan sayıda seçecekleri üyelerden oluşur. Her üye devlet veya özerk topluluk, On milyon nüfusuna kadar 1 (bir) […]

İSLAM BİRLİĞİ GENEL KURULU (İSLAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ) NASIL TEŞEKKÜL EDECEK? NASIL ÇALIŞACAK? Mustafa Bilgen Read More »

İSLAM ÜLKELERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU – Mehmet Ziyattin Tokar (RP 20. Dönem MV ve Çevre Bakanı)

İSLAM ÜLKELERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU – Mehmet Ziyattin Tokar (RP 20. Dönem MV ve Çevre Bakanı) Konu : Günümüzde ihtiyaç duyulan, Müslüman toplumun sorunlarına çare olacak, çözüm üretecek Gerçek bir “İslam Birliği Parlamentosu” nasıl oluşturulur,  Meclisi Nasıl Kurulur?  Engeller Nelerdir?  Bu Engeller Nasıl Aşılır?   Giriş : İslam Dininin omurgası olan, Peygamber efendimizin vefatından sonra Hilafet

İSLAM ÜLKELERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU – Mehmet Ziyattin Tokar (RP 20. Dönem MV ve Çevre Bakanı) Read More »

ÇEKİRDEK İSLAM BİRLİĞİ NASIL KURULABİLİR?

ÇEKİRDEK İSLAM BİRLİĞİ NASIL KURULABİLİR? Bugüne kadar dünya tarihinde hiçbir nesil, şecere ile ve senedlerle ve an’ane ile birbirine bağlantılı ve en yüksek şeref ve yüce haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Peygamberimizin s.a.v. Âl-i Beyt’inden  gelen Seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun.   Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatın

ÇEKİRDEK İSLAM BİRLİĞİ NASIL KURULABİLİR? Read More »

İSLAM BİRLİĞİ VE İSLAM DEVLETLERİ YÖNETİMDE ŞÛRA/ MEŞVERET/ İSTİŞÂRE’Yİ EN BİRİNCİ ESAS DÜSTUR ALMALIDIR !

İSLAM BİRLİĞİ VE İSLAM DEVLETLERİ YÖNETİMDE  ŞÛRA/ MEŞVERET/ İSTİŞÂRE’Yİ EN BİRİNCİ ESAS DÜSTUR ALMALIDIR ! Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı, Meşveret-i Şer’iyedir.   وَ اَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ   âyet-i kerimesi, Şûrayı esas olarak emrediyor.   Evet nasılki nev’-i beşerdeki “telahuk-u efkâr” unvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve

İSLAM BİRLİĞİ VE İSLAM DEVLETLERİ YÖNETİMDE ŞÛRA/ MEŞVERET/ İSTİŞÂRE’Yİ EN BİRİNCİ ESAS DÜSTUR ALMALIDIR ! Read More »