ÇEKİRDEK İSLAM BİRLİĞİ NASIL KURULABİLİR?

ÇEKİRDEK İSLAM BİRLİĞİ

NASIL KURULABİLİR?

Bugüne kadar dünya tarihinde hiçbir nesil, şecere ile ve senedlerle ve an’ane ile birbirine bağlantılı ve en yüksek şeref ve yüce haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Peygamberimizin s.a.v. Âl-i Beyt’inden  gelen Seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun.

 

Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatın fırkaları başında onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardır.

 

Şimdi de, sayıca milyonları geçen mübarek bir nesildir. Hadiselerden ders alıp uyanık davranan, kalbleri imanlı ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve Allah’ın Elçisine s.a.v. cihandeğer  bağlılıklarının şerefiyle başları yukardadır.

 

Böyle  büyük bir cemaat içindeki mukaddes kuvveti harekete geçirecek ve uyandıracak büyük hâdiseler vücuda geliyor.

 

Elbette o büyük kuvvetteki yüksek bir hamiyet duygusu feveran edecek ve İslam Alemine lâyık Liderler kadrosu, bu kuvvetin başına geçip, hak ve hakikat yoluna sevkedecek.

 

Böyle olmasını, bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi, âdetullahtan ve rahmet-i İlahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız.

 

Bundan dolayı, hem memleketimizde, hem de İslam Âleminde, Peygamberimizin s.a.v. neslinden gelen Seyyidlere büyük bir mes’uliyet ve vazife düşüyor. Bu vatanda Müminlerin ittifak ve ittihadına vesile ve sebeb oldukları gibi, Ortadoğu’da ve geniş Âlem-i İslam’da Dindar Cemaatlerin, Cemiyetlerin ve Hükümetlerin ittifak ve ittihadına vesile olmalarını âcilen bekliyoruz.

 

İki Cihan Harbinden dehşetli tahribat ile çıkan Avrupa’nın kurtuluş çaresi olarak 1951 yılında 6 ülke ile Kömür ve Çelik Birliğini ve 1957’de AET Avrupa Ekonomik Topluluğunu ve 1958’de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kurmaları, bizim için güzel bir örnektir.

 

İslam Ülkeleri de derhal çekirdek bir birlik tesis ederek, hem kendi aralarında barış, kardeşlik ve sinerjiyi güçlendireceklerdir. Hem de dünya barışına ve huzuruna büyük bir katkıda bulunacaklardır.

 

Bu çekirdek birlik için bazı alternatifler :

 

1..  Türkiye+ Azerbaycan+ İran+ Pakistan+ Türkmenistan+ Özbekistan

 

2..  ECO : EİT : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Tajikistan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan, bu 8 devlete Irak, Suriye ve Ürdün’ü de dahil etmek

 

3..  Türkiye + Azerbaycan + Suriye + Irak + İran

 

4..  Türkiye + Libya + Mısır + S.Arabistan + Katar + Kuveyt + BAE + Suriye + Irak + Ürdün

 

Bu devletlerin kamuoyu, aydınları, halkı, siyasetçileri açısından hangileri daha büyük bir istek ve coşku ile İslam Birliği’nin kurulmasını istiyorlarsa, o şekilde katılımlar ile Başlangıç Birlik Devletleri bir araya gelip, ortak dış politika, savunma işbirliği, ekonomik işbirliği, ve eğitim ve kültürel işbirliğine başlayacaklardır.

 

Çekirdek Birliğin gücünü, saygınlığını, başarılarını gören diğer İslam Ülkeleri Birliğe girmenin mecburi şartlarını kabul edip onlar da Birliğe katılacaklardır.

 

Yüksek İslam Şurasına katılacak Üyeler :

 

  • Her islam ülkesinin Milli Meclislerinin seçeceği 2 Siyasetçi Parlamenter üye.
  • Her islam ülkesinin Milli Meclislerinin seçeceği 2 İslam Alimi.
  • İslam Aleminden Seyyid Mürşidlerin kararıyla katılacak 5-10 Seyyid.
  • Her islam ülkesinin Hükümetlerinin seçeceği Fen ve Teknoloji Bilgini, Profesörler.
  • Her islam ülkesinin Meclislerinin seçeceği 2 Askeri Strateji Uzmanı Muvazzaf veya Emekli General.
  • Ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardan birkaç Uzman Bilim İnsanı…

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir