İSLAM BİRLİĞİ’NİN SİYASİ, SOSYAL, ASKERİ VE KÜLTÜREL FAYDALARI

İSLAM BİRLİĞİ’NİN SİYASİ, SOSYAL, ASKERİ VE KÜLTÜREL FAYDALARI

 

İSLAM BİRLİĞİ’NİN SİYASİ VE JEOPOLİTİK FAYDALARI

 

1.. Amerika, Avrupa, Rusya, Çin ve Hindistan gibi güç odaklarına karşı eşit ortaklik ve saygın işbirliği yolu açılacaktır.

 

2.. Ülkemiz ve İslam Ülkeleri üzerinde emperyalist, sömürücü, sadece kendi çıkarını düşünen yabancı devletlerin iştahları kursaklarında kalacaktır.

3..  BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda olması gereken prestij ve güce kavuşuruz.

 

4..  Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan gibi beldelerde Müslümanlara yapılan zulümleri, katliamları önleyebiliriz.

 

5..  Amerika, Avrupa, Rusya ve diğer güç odakları ile barış içinde, daha adil, daha verimli işbirliği projeleri gerçekleştirebiliriz.

 

6..  Türkiye’nin jeopolitik konumunun getirdiği gücü 10 katı artırabilecek bir kaldıraç kazanmış oluruz.

 

7..  Suriye ve Irak’taki iç savaş, dahili bölünmeler ve politik kargaşalar, İslam Birliği Meclisinin kararları ve İslam Barış Gücü’nün caydırıcı kuvveti sayesinde ortadan kalkar.

 

 

İSLAM BİRLİĞİ’NİN ASKERİ FAYDALARI

 

1..  NATO ile beraber, hem Dünya barışına hem İslam Ülkelerinin güvenliğine hizmet edecek ikinci bir kuvvet olacak, İSLAM BARIŞ GÜCÜ derhal kurulmalıdır.

 

2..  İslam Barış Gücü, Suriye, Irak, Yemen, Somali, Çad, Mali gibi problemli bölgelerde barışı, emniyeti, huzuru temin edecektir.

 

3..  Dahili çatışmaları ve kardeş kanı dökülmesini önleyecektir.

 

4..  BM Barış Gücü ile beraber, dünyada ihtiyaç duyulan yerlerde, insanlığın sulh ve selametine ve canların korunmasına hizmet edecektir.

 

5..  İsrail’in de kendine çeki düzen verip, adalet ve insan haklarına uygun, ve Ortadoğu’da müslüman milletler ile barış ve uyum içinde hareket etmesini sağlayacaktır.

 

 

İSLAM BİRLİĞİ’NİN

 SOSYAL/İÇTİMAİ FAYDALARI

 

1.. Bazı İslam ülkelerindeki terörist örgütleri ve faaliyetlerini ortadan kaldıracaktır.

 

2..  Hem o ülkelere hem Batı Dünyasına huzur ve emniyeti temin edecektir.

 

3..  Özellikle geri kalmış islam ülkelerinde Eğitim, Kültür, Bilim, Teknoloji, Ahlak, Maneviyat alanlarında büyük bir kalkınma hamlesine sebeb olacaktır.

 

4.. Doğru şehirleşme, köy ve kasabalarda kendine yeterlilik, iklim ve çevre konularında BM standartlarına uyum sağlanacaktır.

 

5..  Alkol, uyuşturucu, kumar, zina, HIV-AIDS, ve diğer sosyal problemlerin azaltılması veya en aza indirilmesi için gereken teknik ve finansal desteği kolaylaştıracaktır.

 

 

İSLAM BİRLİĞİ’NİN KÜLTÜREL VE DİNİ FAYDALARI

 

1..  İslam Ümmetinin, Hz Muhammed ahlakı ile ahlaklanmasını ve Kur’an ve Sünnet-i Seniyye eksenli bir hayat yaşamasını kolaylaştıracaktır.

 

2..  Yani 2 milyar müslümanın hem dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamasını hem de ebedi hayatlarını kurtararak ebedi bir saadeti kazanmalarını temin edecektir.

 

3..  İslam Ülkelerinin bazı Yöneticilerinin, kendi halklarına, vatandaşlarına, dindaşlarına zulmetmesini önleyecektir.

 

4..  İslam ülkelerindeki aşırı akımları, Kuran ve Peygamberimizin Sünnet-i Seniyyesi çerçevesinde, İslam Alimlerinin verecegi eğitim ve ikazlar ile törpüleyip hilm, şefkat, tolerans ve müsamaha iklimini tesis edecektir. 

 

5..  Üniversiteler, Akademik çevreler arasında işbirliği projeleriyle, maddi ve manevi kalkınmaya öncülük edecek fenni ve sosyal yardımlaşma başlayacaktır.

 

6..  İslam Ülkeleri arasındaki bu güzel işbirliği ve terakki, Amerika, Avrupa ve Rusya’daki  Hz. İsa a.s. muhibbi dindar İseviler ile de, hususan ateizm, materyalizm, lgbt, anarşi, alkol ve uyuşturucu gibi sorunların çözümlerini oluşturmakta, işbirliği ve ittifakların tesis edilmesine kapı açacaktır. Böylece dünyada yüzlerce yıldır özlenen bir Sulh ve Huzur devresine geçiş gerçekleşecektir. Ayrıca karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği,  Tevhid Akidesinin Hristiyanlar arasında ve diğer kıtalarda sağlamlaşmasını temin edecektir.

 

7..  İslam Alimleri Şurası gibi heyetlerin bu zamanda ortaya çıkan yeni  konularda Kur’an ve Sünnete dayanarak içtihad yapması daha kolaylaşacak ve bu heyetin icması, icma-yı ümmet sikkesini kazanacaktır.

 

8..  Geniş bir Alimler /Bilim İnsanları heyeti tarafından, Bediüzzaman Hz’nin tavsiye ettiği Kuran-ı Kerim Tefsiri hazırlanabilecektir.

 

9..  İslam Ülkelerinde eğitimin Tevhid odaklı bir şekilde tesis edilmesi ve sürdürülebilir olması için Yaradılış Gerçeğini esas alan ders içeriklerinin Eğitim Bakanlıkları müfredatında zorunlu eğitim şeklinde yer alması temin edilmelidir.  Ülkemizde ve diğer islam ülkelerinde,  Fulbright ve Chatham House gibi zararlı faaliyetlerden kurtulacak adımların atılması ve her şeyde Türkiye’yi önder gören diğer dost ve kardeş ülkelere rol-model olacak şekilde Egitim Müfredatı düzenlenmelidir.

 

10..  Gayri Milli Eğitim sistemimizin, gerçekten Milli Eğitim Sistemine dönüştürülmesi hayati önemi haizdir.

 

Öğrencilerin beynini Vesayetçi  ideoloji ve Yalan Tarihle zehirleyerek, deist, dinsiz gençlik yetiştiren, mevcut Eğitim sistemimizdir. Bu eğitim ile müslüman çocukları, kendi okullarımızda, kendi öğretmenlerimiz eliyle; Ateist, Deist ve Evrimci Müşrik olarak eğitiliyor ve adeta, avuçlarımızın içinden kayıp gidiyorlar.

 

Vatanına, Milletine düşman ve soğuk, İslam ve müslümanlara nefretli, batılı devletlere hayran olarak yetiştiriliyorlar.

 

Sistem ve müfredat milli olmadığı müddetçe,  Okullarımız, İslam ve Müslüman düşmanı siyasetçilerin lehine çalışmaktadır.

 

Ülkemizdeki siyasi ve içtimai bir İslam Birliği ve Dindar Muhafazakarların ittifakı, Eğitim alanındaki bu büyük hataları tamir etmeli ve hakikaten dindar ve bilim insanı, teknoloji tutkunu genç nesiller yetiştirmelidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir